ગુજરાતની દીકરીઓ  માટે ખુશ ખબર 

ગુજરાતની દીકરીઓ  માટે ખુશ ખબર 

રૂ.૧ લાખ ૧૦ હજાર ની સહાય 

ગુજરાતની દીકરીઓ  માટે ખુશ ખબર 

અરજી ફોર્મ,  જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જાણો 

સંપૂર્ણ ગુજરાતી માહિતી  પોસ્ટ માં લખેલ છે.

તમામ માહિતી ગુજરાતી માં અહી આપેલ છે.

તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરો